VAI TRÒ CỦA BẠN trong hệ thống LÀ ?

HƯỚNG DỤNG SỬ DỤNG HỆ THỐNG VITEST - ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN

ĐĂNG NHẬP

Người dùng đăng nhập dùng thử hệ thống với vai trò là giảng viên sử dụng tài khoản demo dưới đây:
Tài khoàn: teacher
Mật khẩu: 123456a@A

ĐĂNG NHẬP

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ GIAO DIỆN VITEST

– Giao diện thân thiện dễ sử dụng.
– Hiển thị đầy đủ, chi tiết các khóa học, thông tin khóa học.

HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ BÀI HỌC

– Các khóa học có thể dễ dàng tùy biến, thay đổi cho phù hợp với yêu cầu của người sử dụng.
– Dễ dàng quản lý, theo dõi tiến trình học tập của học viên.

HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NGÂN HÀNG CÂU HỎI

– Hỗ trợ dầu hết các loại câu hỏi phổ biến hiện nay (Câu hỏi nhiều lưa chọn, câu hỏi ghép nối hình ảnh, câu hỏi ghi âm, câu hỏi tự luận).
– Đề thi có thể dễ dàng tùy biến theo từng kỳ thi, từng tổ chức. Có thể linh hoạt tổ chức nhiều kỳ thi cùng một lúc với số lượng sinh viên lớn.

HƯỚNG DỤNG SỬ DỤNG HỆ THỐNG VITEST - ĐỐI VỚI HỌC VIÊN

ĐĂNG NHẬP

Người dùng đăng nhập dùng thử hệ thống với vai trò là học viên sử dụng tài khoản demo dưới đây:
Tài khoàn: student
Mật khẩu: 123456a@A

ĐĂNG NHẬP

Hướng dẫn học viên thực hiện bài kiểm tra

– Hỗ trợ dầu hết các loại câu hỏi phổ biến hiện nay (Câu hỏi nhiều lưa chọn, câu hỏi ghép nối hình ảnh, câu hỏi ghi âm, câu hỏi tự luận).
– Giao diện bài thi thân thiên, thuận tiện cho người sử dụng, học viên có thể ở mọi nơi, mọi thời điểm.

Hướng dẫn học viên thực hiện bài học

– Đáp ứng nhu cầu học ở mọi nơi, mọi lúc.
– Toàn bộ tài liệu, nội dung bài học đều được lưu trên hệ thống, học viên có thể đăng nhập vào hệ thống và học bất cứ lúc nào.

Hướng dẫn học viên thực hiện bài tập

– Hỗ trợ học viên nộp bài tập với nhiều định dạng file khác nhau, hoặc có thể làm bài trực tiếp trên hệ thống.